3. Turizm Şûrası

TEBLİĞ BAŞVURULARI BELLİ OLDU

Değerli Akademisyenlerimiz, Bakanlık ve Sektör Temsilcilerimiz;

3. Turizm Şûrası kapsamında gönderilen tebliğler 3. Turizm Şûrası Bilim Kurulu üyelerince titiz bir şekilde değerlendirilmiştir. Değerlendirme sürecinde, Şûra kararlarına katkı başta olmak üzere on farklı kriter temel alınmıştır. En az iki hakemin değerlendirmesi sonucunda kabul edilen tebliğler aşağıdaki listede sunulmaktadır. 
    
3. Turizm Şûrası programının yoğunluğundan ve zamanın kısıtlı olmasından ötürü tebliğlerin sunumu Şûra esnasında yapılamayacak olup; kabul edilen tebliğler 3. Turizm Şurası Tebliğler Kitabı'nda neşredilecektir. 
    
Türkiye turizminin geleceğinin şekillendirileceği, çıktıları ile turizm stratejilerinin güncelleneceği Şûraya yapmış olduğunuz değerli katkılarınızdan dolayı teşekkür eder, saygılarımı sunarım.

Prof. Dr. Muharrem TUNA
3. Turizm Şûrası Bilim Kurulu Başkanı
1-TURİZM POLİTİKALARI

TÜRKİYE’DE KIYI OTELLERİ FİYAT POLİTİKALARININ VE REKABETÇİLİĞİNİN PAYDAŞLAR BAKIŞ AÇISIYLA İRDELENMESİ

Muharrem TUNA- Zafer TÜRKMENDAĞ- Ali KELEŞ

DENİZ TURİZMİ KÜMELENMESİ STRATEJİK PLANI İÇİN DURUM ANALİZİ

Pelin ARSEZEN- İzzet UĞURLU

TÜRKİYE’DE HELAL TURİZM, MESLEK STANDARTLARI MESLEKİ YETERLİLİKLERİN BELGELENDİRİLMESİ VE AKREDİTASYON KONUSUNDA BİR UYGULAMA ÖNERİSİ

İrfan MISIRLI

TURİZM SEKTÖRÜNDE EKONOMİK SIZINTI: NEDENLERİ, ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Mustafa BOZ

2017 SEYAHAT VE TURİZM REKABET ENDEKSİNE GÖRE TÜRKİYE’NİN ÇOK BOYUTLU ÖLÇEKLENDİRME ANALİZİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

Tanju GÜDÜK- Selda UCA- Emrah ÖZKUL

TÜRKİYE’NİN TURİSTİK TANITMA POLİTİKASI VE PROPAGANDA STRATEJİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Erol EVCİN

TÜRKİYE TURİZMİNİN MEVCUT DURUMU VE 2634 SAYILI TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNA ELEŞTİREL BİR BAKIŞ

Şafak ÜNÜVAR- Ulvi HOCAOĞLU- Seda ÖZDEMİR AKGÜL

TÜRKİYE’NİN ULUSLARARASI TURİZMDE REKABET GÜCÜ: “TURİZM VE SEYAHAT REKABET İNDEKSİ RAPORU” KAPSAMINDA BİR ANALİZ

Orhan İÇÖZ- İbrahim ÇETİN

ULUSLARARASI HİZMET İHRACATINDAKİ GELİŞMELER, TÜRKİYE’NİN TURİZM SEKTÖRÜNDEKİ REKABET AVANTAJININ DEĞERLENDİRİLMESİ

İbrahim BİRKAN

TÜRK SERMAYELİ TURİZM ŞİRKETLERİNİN DESTEKLENMESİ

Abdulhamit KUK

TURİZM NEDEN ÖNEMLİ? DÜNYA TURİZM ÖRGÜTÜ VERİLERİ ÇERÇEVESİNDE TÜRKİYE İÇİN BİR FARKINDALIK DEĞERLENDİRMESİ

Hande TEKİN PUTTANNA

TÜRKİYE TURİZM SEKTÖRÜNDE RİSK YÖNETİMİ

Muharrem TUNA- Başak ÖZYURT

TERÖR VE SİYASİ KRİZLER ETKİSİNDE TANITIM FAALİYETLERİ: ALMANYA ÖRNEĞİ (2015-2017)

Fulya Fatma DURGUT- Serkan CANBULUT- Ahmet METİN

TERÖRÜN İSTANBUL TURİZMİNE ETKİLERİ

Hande DEMİRCİ- Yavuz DEMİRCİ

EUROPALIA TÜRKİYE 2015 FESTİVALİ ÖRNEĞİNDE KÜLTÜR VE SANAT ETKİNLİKLERİNİN TURİZME ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

İrfan ÖNAL

ENGELSİZ TURİZM: MEVZUATA DAYALI BİR DEĞERLENDİRME

Ali Fuat MENGÜÇ

2-TURİZMDE ÖRGÜTLENME VE DESTİNASYON YÖNETİMİ

TÜRKİYE’Yİ ZİYARET EDEN YABANCI TURİSTLERİN DESTİNASYON İMAJI ALGISINI BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Ayşe ATAR- Ece KONAKLIOĞLU

DESTİNASYON TANITIMINDA ÖRGÜTLENME VE İŞBİRLİĞİNİN ÖNEMİ

F. Gülay ASLAN

TÜRK TURİZMİNDE ÇATI ÖRGÜTLENMESİ İHTİYACI VE DÜNYADAKİ ÇATI ÖRGÜTÜ ÖRNEKLERİ

Alper Sami ÇAYIR- Mustafa FAZLIOĞLU

KÜLTÜR VE TURİZMİN KAMU YAPILANMASINA İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA

Koray ÇAMLICA- Sedat ÇELİK- Bekir Bora DEDEOĞLU

KRİZ YÖNETİMİ AÇISINDAN TURİZMDE YÖNETİŞİM BAZLI ÖRGÜTLENMENİN ÖNEMİ

Osman Eralp ÇOLAKOĞLU- Selda TAŞCI

GOLF TURİZM DESTİNASYONU VE YÖNETİMİ

İlker ÖZKAN

DESTİNASYON YÖNETİMİ VE ÖRGÜT YAPILARI

İbrahim ACAR- İlknur Selçuk KÖKER- Bengü SAYAR- Mustafa TURAÇ

TURİZM İDARESİNDE YÖNETİŞİM MODELİ VE TÜRKİYE ÖLÇEĞİNDE UYGULANABİLİRLİĞİ

Sema ATEŞ ÖZALP

TURİZM PİYASALARI DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU (TPDDK)

Sefa ALTINAY- Hamit KUK

DESTİNASYON STRATEJİLERİ: GELİŞTİRME, YÖNETİM, PAZARLAMA

Gürel ÇETİN- Osman Cenk DEMİROĞLU- Füsun İSTANBULLU DİNÇER- Mithat Zeki DİNÇER

TURİZMDE DESTİNASYON YÖNETİMİ VE TÜRKİYE’DEKİ İZDÜŞÜMÜ

Zafer CENGİZ- Bilal YALÇIN

TÜRKİYE’DE KONGRE TURİZMİ ALANINDA ULUSAL BİR BİRLİK OLUŞTURULMASI İHTİYACI

Çiğdem GÜLLÜ

3-TURİZMDE ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

HELAL TURİZM PAZARINDA TÜRKİYE

Hüseyin PAMUKÇU- Mehmet SARIIŞIK

SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM KAPSAMINDA KÜLTÜREL MİRASININ YAŞATILMASI: NAZARKÖY ÖRNEĞİ

Fatmanur Kübra AYLAN

SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM PAZARLAMASINDA KÜLTÜR TURİZMİNİN ÖNEMİ: KÜLTÜR ROTALARI ÖRNEĞİ

Mustafa BOZ

KIRSAL TURİZMDE TANITIM YÖNETİMİ

Tuğçe ACIR

TURİSTİK ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİNDE BÜTÜNLEŞİK TURİZMDEN YARARLANMA: AYVALIK (TÜRKİYE) VE MİDİLLİ (YUNANİSTAN) TURİZM AKTÖRLERİNİN GÖRÜŞLERİ

Füsun BAYKAL

TURİZM SEKTÖRÜNDE SPOR TURİZMİ POTANSİYELİ: SPOR TURİZMİNİN TÜRKİYE’DEKİ GELİŞİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Mehmet UYSAL

İSTANBUL’DA EDEBİYAT TURİZMİ POTANSİYELİNİN İNCELENMESİ VE EDEBÎ TURİZMİ CANLANDIRMAK İÇİN BİR ÖNERİ

Faysal İNAN

TERMAL TURİZM Mİ, KAPLICA MI, SPA MI, WELLNESS Mİ, KÜR TURİZMİ Mİ?

Osman Kemal AĞAOĞLU

BİR ALTERNATİF TURİZM TÜRÜ OLARAK TERMAL TURİZM ODAKLI TURİZM GELİŞİM ÖNERİSİ: BURSA ÖRNEĞİ

Gökay AZAKLI

GÜL VE LAVANTA BAHÇELERİNİN AGROTURİZM DESTİNASYONU OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

Zehra EZİCİ- Fatih BİLGİÇ

DENİZ TURİZMİ MEVZUATI- GELİŞİMİ VE MEVCUT SORUNLARI

Berna TEZCAN

SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZMİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİNDE BURSA ÖRNEĞİ: CUMALIKIZIK, GÖLYAZI, MİSİ VE TİRİLYE

Ahmet GEDİK

ÜLKEMİZDE KAMPİNG SEKTÖRÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Filiz VON THERMANN

EKOLOJİK TARIM DESTEKLİ ALTERNATİF TURİZM MODELİ

Cengiz DÖNMEZ- Ayşen ÖZENİR

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA TEMELİNDE ÜLKEMİZİN ALTERNATİF TURİZM POTANSİYELLERİNİN DEĞERLENDİRİLEREK ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİNİN SAĞLANMASI

Kazım Onur KURT

4-ÇEVRE-PLANLAMA-ALTYAPI

TURİSTİK (KIRSAL) ALANLARDA YENİ BİR REKREASYON PLANLAMA ARACI OLARAK CANROS’UN KULLANIMI

Taki Can METİN- Alper ÇABUK

KÜLTÜR VE TURİZM DEĞERLERİYLE KENTSEL, BÖLGESEL VE ULUSAL KALKINMANIN DESTEKLENMESİ: HATAY İLİ ÖRNEĞİ

Hüsnü IŞIKGÖR- Cenk ÖZBAYKAL- Mehmet Cihan YAVUZ

BOLU KÖROĞLU DAĞI KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ PLANLAMA SÜRECİNİN BİR PARÇASI OLARAK TURİZM TAŞIMA KAPASİTESİ ÖNERİSİ

Emin ÖZKAN

MAVİ BAYRAK GERÇEĞİ

Erol GÜNGÖR

ULUSLARARASI YEŞİL ANAHTAR ÖDÜLÜ

Arzu AKDAĞ

5-YATIRIM-TEŞVİK-FİNANSMAN

KAMU ARAZİLERİNİN TURİZM AMAÇLI TAHSİSİNDE ÖZGÜN FİNANSMAN YÖNTEMİ

Tolga KAMACI

TURİZM YATIRIMLARINDA TEŞVİK SİSTEMİ

Zehra ERDOĞDU ÇAYIR

TAHSİS SÜRELERİNİN SONLARINA YAKLAŞAN TURİZM AMAÇLI KAMU TAŞINMAZLARI

Alper Sami ÇAYIR

TURİZMDE OYUN DEĞİŞTİREN STRATEJİ GEREKLİLİĞİ VE BİR ÖNERİ: YURT DIŞINDA 1.000 CADDEDE 1.000 TURKEY HOME SEYAHAT ACENTASI

Yıldırım YILMAZ

6-KONAKLAMA SEKTÖRÜ

KONAKLAMA SEKTÖRÜNÜN BAKIŞ AÇISINDAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Osman AYIK- Necip BOZ- Eda BOZOKLU- Seden DOĞAN

ÇOCUK DOSTU OTEL KAVRAMI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Ömer Zafer GÜVEN- Elif Tuba BEYDİLLİ- Uğur CEYLAN- Sedat BÜTÜN

REKLAMASYON VE TÜRK TURİZMİNE ETKİLERİ: MARMARİS ÖRNEĞİ

Faruk YÜKSEL- Ozan BAHAR- Bülent BÜLBÜLOĞLU

KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE MEVSİMSELLİK VE MEVSİMLİK İSTİHDAM: NEDENLER, SONUÇLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Ö. Devrim YILMAZ- Ebru GÜNLÜ KÜÇÜKALTAN

TURİZM SEKTÖRÜNDE ALTERNATİF KONAKLAMA İŞLETMELERİ: İKİNCİ KONUTLARIN TURİZME AÇILMASI KAPSAMINDA ÖRNEK BİR KALKINMA AJANSI PROJESİ (RENT A HOUSE AYVALIK)

Ayhan GÖKDENİZ

KONAKLAMA SEKTÖRÜ SENDİKADAN VAZ MI GEÇİYOR?

Recep YILDIRGAN- Orhan BATMAN

OTEL İŞLETMELERİNİN E-POSTA KULLANIM DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ: TÜRKÇE VE İNGİLİZCE E-POSTA KIYASLAMASI

Sezer KARASAKAL- Oğuz DOĞAN

BUTİK OTELCİLİK: KAYAKAPI KÜLTÜREL VE DOĞAL ÇEVRE KORUMA VE CANLANDIRMA PROJESİ ÖRNEĞİ

Eda ÖZGÜL KATLAV- Yakup DİNLER

GÜNLÜK KİRALIK EVLERİN TURİZM SEKTÖRÜ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Savaş ÇOLAKOĞLU- Emrah KESKİN- Emrah ÖRGÜN

7- SEYAHAT ACENTACILIĞI VE ULAŞIM

1618 SAYILI SEYAHAT ACENTALARI VE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ KANUNU’NUN REVİZYONU

Çetin GÜRCÜN

KAÇAK ACENTELİK FAALİYETLERİ VE SORUNLARI

Hamit KUK- Mehmet GEM

TÜRSAB VE SEYAHAT ACENTALARI SORUNLARI

Hasan EKER

8-TANITIM VE PAZARLAMA

TÜRKİYE’DE DESTİNASYON PAZARLAMASI VE TANITIMI ÖNÜNDEKİ ENGELLER

Vedat ACAR- Abdullah TANRISEVDİ- Mesut İNAN

TURİSTİK BİR DESTİNASYONUN TANITIMINDA SOSYAL MEDYANIN ÖNEMİ

Cavit YAVUZ

ANİMASYON FİLMLERİN DESTİNASYON PAZARLAMASINDA KULLANIMI VE ÜLKE İMAJINA KATKISI

Vasfiye Gökçe İNCE

ÇİNCE REHBERLERİN TÜRKİYE TURİZMİNDE ÇİN PAZARINA BAKIŞ AÇISI

Yalçın ARSLANTÜRK- Başak ÖZYURT- Abdulkadir TANRIDAĞLI

RUSYA TURİZM PAZARI TANITMA STRATEJİLERİ

İlker ÖZKAN

ASYA PASİFİK TURİZM PAZARININ TÜRKİYE AÇISINDAN ANALİZİ

Salim İBİŞ ve Orhan BATMAN

9-DİJİTAL TURİZM VE İNOVASYON

4. ENDÜSTRİ DEVRİMİNİN YİYECEK VE İÇECEK SEKTÖRÜNDEKİ YANSIMASI: YENİ ÜNİVERSİTELİLER ÜZERİNE BİR ÖNGÖRÜ

Nur Neşe ŞAHİN- Murat DOĞDUBAY

TURİZMDE YENİ TRENDLER-DİJİTAL TURİZM VE İNOVASYON

Ertuğrul ACAR

DURDURULAMAYAN PAZARLAMA EVRELERİ, SAHTE TÜKETİCİ KRALLIKLARI VE TURİSTLER

Ayşegül KUTLUK BOZKURT

GASTRONOMİ VE TANITIM FAALİYETLERİNDE İNOVASYON: YÖRESEL GASTRO MOBİL ÖRNEĞİ

Fikret GÖKÇE- Halil SUNAR

TURİZMDE DİJİTALLEŞME VE YENİ YÖNELİMLER

İbrahim ACAR- İlknur SELÇUK KÖKER- Fatih SÜZER- Serel ALPAY

BAKİR DOĞADA BEKÂR YÜRÜYÜŞLER/ PANKS İLE KÜLTÜR ROTALARINA YOLCULUK

Canan TANRISEVER YİĞİT- Ömer SARAÇ

GELECEĞİN SEYAHAT TEKNOLOJİSİNDE SEYAHAT ACENTALARININ ROLÜ

Tansu DEMİR

TURKEY HOME KAMPANYASI ÖRNEĞİNDE SOSYAL VE DİJİTAL MEDYANIN TURİZMDEKİ ROLÜ

İrfan ÖNAL – Ahmet TEMURCİ

TURİZM SEKTÖRÜNDE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

Ali Rıza ALAN

10-TURİZM EĞİTİMİ, İSTİHDAMI VE TURİST REHBERLİĞİ

ÖNLİSANS DÜZEYİNDE TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI MÜFREDATLARININ İNCELENMESİ VE ÖRNEK MÜFREDAT ÇALIŞMASI

Murat TEKBALKAN

TURİZM REHBERLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVINA (YDS) YÖNELİK TUTUMLARI

Bilal DEVECİ- Bahar DEVECİ- Yusuf AYMAKUY- Şimal AYMANKUY

TURİST REHBERLİĞİ EĞİTİMİ SORUNLARI, SEKTÖRE ETKİLERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Mehmet KÜRKÇÜ

TÜRKİYE TURİZM YÜKSEKÖĞRETİMİNDE YENİ BİR MODEL OLARAK KURULAN TURİZM FAKÜLTELERİNİN ANALİZİ

Bilgehan GÜLCAN- Yakup Kemal ÖZEKİCİ- Ayşe EREN

TÜRKİYE’DE LİSANS DÜZEYİNDE TURİZM EĞİTİMİNİN ÖRGÜTLENMESİNE İLİŞKİN SORUNLAR VE TURİZM İŞLETMECİLİĞİ EĞİTİMİNİN DURUMU

Yasin KELEŞ- Yaşar GÜLTEKİN- Elbeyi PELİT

TURİST REHBERLİĞİ EĞİTİMİ VE MESLEĞİN GÜNCEL SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Uysal YENİPINAR- Burhan ÇINAR- Elif BAK

TURİZM REHBERLİĞİ EĞİTİMİNDE ÇEYREK ASIRDIR DEĞİŞMEYEN PARÇALANMIŞ YAPI SORUNU

Nazım ÇOKİŞLER

ULUSLARARASI TURİZM ANLAŞMALARI KAPSAMINDA ÜNİVERSİTELERİN GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE TURİZM EĞİTİMİ VERMESİ ÖNERİSİ

Burhan AYDEMİR

TURİZMDE YEREL HALK EĞİTİMİNİN GEREKLİLİĞİ

Derman KÜÇÜKALTAN- Süleyman AKKAŞOĞLU

TURİZM ÖĞRENİMİ GÖREN ÖĞRENCİLERİN SEKTÖR ÇALIŞMA KOŞULLARINI ALGILAMALARI VE SEKTÖRDE ÇALIŞMAYA YÖNELİK TUTUMLARI: MESLEK YÜKSEKOKULU, YÜKSEKOKUL VE FAKÜLTE ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

İbrahim AKÇA- Ayşen AKBAŞ TUNA- Mert GÜRLEK

TURİZM ALANINDA ÇIKAN AKADEMİK KADROLAR ÜZERİNE BİR İÇERİK ANALİZİ

Füsun İSTANBULLU DİNÇER- Tolga Fahri ÇAKMAK

LİSE DÜZEYİNDE TURİZM EĞİTİMİ SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Aylin GÜVEN- Mustafa KEPÇE

TURİZM REHBERLİĞİ MESLEĞİ VE ALAN KILAVUZLUĞU ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

A.Celil ÇAKICI – Seçkin ESER

AİLELERİN SOSYO-EKONOMİK DURUMLARINA GÖRE TURİZM EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN MESLEK DEĞİŞTİRME EĞİLİMLERİNİN BELİRLENMESİ

Burhanettin ZENGİN- Merve IŞKIN- Ümit ŞENGEL

ORTAÖĞRETİM DÜZEYİNDEKİ TURİZM ÖĞRENCİLERİNİN STAJLARINDAN SAĞLADIĞI DOYUMUN ÖNEMİ VE KARİYER BEKLENTİLERİNE MUHTEMEL ETKİLERİ

Şerif Ahmet DEMİRDAĞ- Nazik ÇELİKKANAT

11-YEREL YÖNETİMLER VE TURİZM

YEREL YÖNETİMLERİN DESTİNASYON MARKALAŞMASINDAKİ ROLÜ

Emel GÖNENÇ GÜLER

KIRSAL BELEDİYELERİN TURİZME KATILIMLARININ TEŞVİKİNE YÖNELİK BİR MODEL ÖNERİSİ

Nurettin AYAZ- Yüksel ÖZTÜRK

YEREL YÖNETİMLER VE TURİZM

Süleyman BAYCAN

ON İKİ AŞAMADA YEREL ÖLÇEKTE/DESTİNASYON BAZINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM STRATEJİSİ İÇİN BİR YOL HARİTASI ÖNERİSİ

Gürsel GÜNDOĞDU

12-İÇ TURİZM

HERKES İÇİN TURİZMİN SOSYAL HAYATA TURİZM EKONOMİSİNE VE ENDÜSTRİSİNE KATKISI

A. Nejat ŞARDAĞI

KALKINMA PLANLARI ÇERÇEVESİNDE İÇ TURİZMİN GELİŞİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Şirvan Şen DEMİR- Gülay BULGAN

KÜRESEL ISINMA VE KÜRESEL ISINMAYA KARŞI UYGULANAN JEO-MÜHENDİSLİK MÜDAHALELERİNİN YİYECEK VE İÇECEK SEKTÖRÜNE MUHTEMEL ETKİSİ

Selin İLSAY- Murat DOĞDUBAY

TÜRKİYE’DE HAVAYOLU ULAŞIMINDAKİ GELİŞMELERİN İÇ TURİZME ETKİSİ: THY ÖRNEĞİ

Füsun İSTANBULLU DİNÇER- Özlem TAŞKIRAN

13-GASTRONOMİ TURİZMİ

GASTRONOMİ TURİZMİNİN ÜLKE İMAJ VE ALGISINA KATKISI BAĞLAMINDA TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Ahmet TEMURCİ

DÖNER VE KEBAPÇILARIN YİYECEK-İÇECEK HİJYENİNE YÖNELİK BAKIŞ AÇILARI: ANKARA ÖRNEĞİ

Onur ÇELEN- Cevdet AVCIKURT

AŞÇILARIN VE AKADEMİSYENLERİN GÖZÜNDEN GASTRONOMİ EĞİTİMİNDE YAŞANAN SORUNLAR

Mehtap YÜCEL GÜNGÖR- Ozan GÜNGÖR

AVRUPA’DA YÜKSELEN GASTRONOMİK IRKÇILIK VE ETNİK MERKEZCİLİK EĞİLİMİ

Sedat DEĞİŞGEL- Osman Nuri ÖZDOĞAN

YİYECEK VE İÇECEK İŞLETMELERİNİN TEMİZ BESLENME UYUMUNA İLİŞKİN NİTEL BİR ARAŞTIRMA

Gizem ÇORMAN- Nur Neşe ŞAHİN- Serkan YİĞİT- Murat DOĞDUBAY

DESTİNASYON PAZARLAMASINDA GASTRONOMİ TURİZMİ: İSTANBUL ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Gülçin ÜNVER- Gonca GÜZEL ŞAHİN

GASTRONOMİ TURİZMİ ODAKLI MARKA ŞEHİR YARATMAK: NASIL BİR STRATEJİ İZLENMELİ?

Kübra Sultan YÜZÜNCÜYIL- Berkay BULUŞ