3. Turizm Şûrası

3. TURİZM ŞÛRASI'NA DOĞRU...

3. TURİZM ŞÛRASI'NA DOĞRU...

Kültür ve Turizm Bakanlığınca 15 yıl aradan sonra gerçekleştirilecek 3. Turizm Şûrası hazırlıkları sürüyor.

İlki 1998, ikincisi 2002 yıllarında yapılan, üçüncüsü ise 1-3 Kasım tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirilecek Şûra'nın ön hazırlık toplantıları ve raporları tamamlandı.

Türkiye’nin uluslararası rekabet ortamında imajını ve marka değerini yükseltmek,  ilgili çalışmaları ve görüşleri ele almak amacıyla, ‘tam zamanı’ başlığı ile hazırlanan Şûra, Türkiye’nin turizm alanında 2023 hedeflerine ulaşması yolundaki vizyonunu da ortaya koyacak.

Türkiye’nin, turizm potansiyelini daha da geliştirerek etkin ve doğru şekilde kullanmasının hedeflendiği Şûra'nın hazırlıkları için 1400 saatlik mesai harcandı. 

Gastronomiden turizm eğitimine kadar birçok konunun değerlendirileceği Şûra için, aralarında sektör temsilcileri, akademisyenler ve konuyla ilgili uzmanların bulunduğu 333 üyeden, 13 farklı komisyon oluşturuldu. 

Öneri ve destekleriyle sektör temsilcilerinin neredeyse tamamının katkı sağladığı Şûra'nın hazırlık çalışmaları boyunca komisyon üyelerince toplamda 750 sayfalık öneri metni, 150 sayfalık çalışma raporu hazırlandı, 170 tebliğ başvurusu yapıldı.