3. Turizm Şûrası

3. GÜN - 03 Kasım 2017 Cuma

3. Turizm Şûrası Programı

3. Gün - 03 Kasım 2017 Cuma

Komisyon Çalışmaları ve Kapanış (Sheraton Oteli)
» 09:00 Komisyon Oturumları IV
Komisyon Sonuç Raporlarının Müzakeresi
» 14:30 Genel Oturum
Komisyon Başkanlarınca Sonuç Raporlarının Sunumu
» 16:30 3. Turizm Şûrası Sonuç Raporunun Sayın Bakan Tarafından Okunması ve Kapanış