3. Turizm Şûrası

2. GÜN - 02 Kasım 2017 Perşembe

3. Turizm Şûrası Programı

2. Gün - 02 Kasım 2017 Perşembe

» 09:00 Komisyon Oturumları II
» 14:00 Komisyon Oturumları III
» 20:30 Komisyon Başkanları ve Raportörler Tarafından Komisyon Sonuç Rapor Taslağının Hazırlanması