3. Turizm Şûrası

Eşsiz kültürel, tarihi ve doğal zenginlikleriyle iç ve dış turizmin odağındaki ülkelerden biri olan Türkiye’nin uluslararası rekabet ortamında imaj ve marka değerini yükseltmek için gerekli stratejileri belirlemek amacıyla, ilki 20-22 Ekim 1998, ikincisi 12-14 Nisan 2002 tarihlerinde Ankara’da turizm şûraları gerçekleştirilmiştir.

Turizm sektörünün mevcut durumunun değerlendirilmesi ve geleceğe yönelik ulusal bir turizm politikasının oluşturulabilmesi amacıyla, 01 - 03 Kasım 2017 tarihleri arasında kamu kurum ve kuruluşları, turizm meslek örgütleri, sivil toplum kuruluşları, turizm sektörü ve akademik camianın katılımı ile “3. Turizm Şûrası” düzenlenmiştir.

Şura çerçevesinde;

  1. Turizm Sektörü, Kamu ve Akademik Camiadan oluşan 1500 kişilik havuzdan 13 Komisyon için 333 üye seçimi yapılmıştır.
  2. 8 Sekretarya Üyesi tarafından 1400 saatlik sekretarya çalışması gerçekleştirilmiştir.
  3. Komisyonlarda görev alan 28 Raportör tarafından toplam 150 sayfa Çalışma Raporu hazırlanmıştır.
  4. Üyelerce 750 sayfa öneri metni hazırlanmıştır.
  5. 4 İlde (Ankara, İstanbul, Antalya, Gaziantep) 16 Hazırlık Toplantısı gerçekleştirilmiştir.
  6. Şûra Bilim Kurulunda 31 Üye, 10 Editör görev almıştır.

 

 

 

 

 


TURİZM ŞÛRASI PROGRAMI

P N

» 09:00 Kayıt
» 10:30 Açılış ve Protokol Konuşmaları
» 13:00 Bakanlar Oturumu
» 17:00 Komisyon Oturumları I (Sheraton Oteli)

» 09:00 Komisyon Oturumları II
» 14:00 Komisyon Oturumları III
» 20:30 Komisyon Başkanları ve Raportörler Tarafından Komisyon Sonuç Rapor Taslağının Hazırlanması

Komisyon Çalışmaları ve Kapanış (Sheraton Oteli)
» 09:00 Komisyon Oturumları IV
Komisyon Sonuç Raporlarının Müzakeresi
» 14:30 Genel Oturum
Komisyon Başkanlarınca Sonuç Raporlarının Sunumu
» 16:30 3. Turizm Şûrası Sonuç Raporunun Sayın Bakan Tarafından Okunması ve Kapanış