3. Turizm Şûrası
  • Neredeyim :

Zeliha ESER, Prof. Dr.

zeliha_eser_prof_dr.jpg1983 yılında Hacettepe Üniversitesi, Ankara Meslek Yüksek Okulu Turizm İşletmeciliği Bölümünden Ön Lisans, 1988 yılında Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesinden lisans derecelerini aldı. 1994 yılında ABD’de New Haven Üniversitesinde Otel, Restoran ve Turizm İşletmeciliği dalında yüksek lisansını tamamladı. 1999 yılında Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm ve Otel İşletmeciliği Ana Bilim Dalında Doktora programını tamamladı. 1988-1998 yılları arasında Anadolu Üniversitesinde çalıştı. 1998 yılında Ankara Başkent Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümünde çalışmaya başladı. 2007 yılında Pazarlama alanında Doçent, 2013 yılında ise Profesör ünvanlarını aldı.  Pazarlama alanında kitaplar yazdı. Ulusal ve uluslararası çok sayıda makale ve bildirisi mevcuttur. Hollanda ve Portekiz’de ERASMUS kapsamında öğretim üyesi değişim programlarında ders verdi. 3. İktisat Kongresi Turizm Komisyonu ile 9. ve 10. Beş Yıllık Kalkınma Planlarında Turizm Komisyonu Üyesi olarak çalışmalara katkı verdi.  Halen Başkent Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde öğretim üyeliğinin yanı sıra,  üniversitenin EKİN Ön Kuluçka Merkezinin müdürlüğünü yapmakta ve Başkent Üniversitesine Bağlı Kuruluşların Genel Koordinatörlüğünü yürütmektedir. Aynı zamanda TÜGİAD (Türkiye Genç İş Adamları Derneği) Danışma Kurulu, SİGD (Satış ve İş Geliştirme Derneği) Yönetim Kurulu üyesidir. Evli ve bir çocuk annesidir.