3. Turizm Şûrası
  • Neredeyim :

Turizm Eğitimi, İstihdami ve Turist Rehberliği Komisyonu Sonuç Raporu