3. Turizm Şûrası
  • Neredeyim :

Veli TUNÇEZ

veli_tuncez.jpg

1974 Konya doğumludur. İlk ve Orta öğrenimini Konya’da tamamlamıştır. 1992 yılında Ankara Maliye Meslek Lisesinden, 1998 yılında ise Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun olmuştur.

1992 yılında Maliye Bakanlığı Bütçe Dairesi Başkanlığında memur olarak göreve başlamıştır.

1998 yılında açılan yazılı ve sözlü yarışma sınavını kazanarak Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Devlet Bütçe Uzman Yardımcılığına atanmıştır.

1999 yılında açılan yazılı ve sözlü yarışma sınavını kazanarak Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü Stajyer Milli Emlak Kontrolörlüğüne atanmıştır. 3 yıllık yetiştirme dönemi sonunda yapılan yazılı ve sözlü yeterlilik sınavını kazanarak 2002 yılında Milli Emlak Kontrolörlüğüne atanmıştır.

19 Ağustos 2005 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan müşterek kararname ile Muğla Defterdarı olarak atanmıştır.

2008 yılında Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan sınavı kazanarak Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Lisansını almıştır.

18 Aralık 2008 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan müşterek kararname ile Mersin Defterdarı olarak atanmıştır.

23 Ekim 2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan müşterek kararname ile Antalya Defterdarı olarak atanmıştır.

20 Mayıs 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan müşterek kararname ile Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır. Halen bu görevi yürütmektedir.

Evli, biri erkek biri kız olmak üzere iki çocuk sahibidir.