3. Turizm Şûrası
  • Neredeyim :

Savaş ALIÇ

savas_alic.jpg

Aslen 20 Temmuz 1974 Sivas ili İmranlı ilçesi doğumlu olan Savaş ALIÇ, İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara’da tamamladı. 1991-1996 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Maliye Bölümünde yükseköğrenim gördü. 1996 yılında Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünün açtığı Muhasebe Denetmen Yardımcılığı sınavı sonrasında Aralık/1996 yılında Muhasebe Denetmen Yardımcısı olarak atandı. 1996-1997 yıllarında bu görevi yürütürken 1997 yılında SSK’nın açtığı Sigorta Müfettiş Yardımcılığı sınavını kazanarak Mart/1998 tarihinde Sigorta Müfettiş Yardımcısı olarak atandı. Müfettiş Yardımcılığı, müfettiş, refakat müfettişliği ve başmüfettişlik görevleri ile birlikte SGK’nın Ankara İl Müdürlüğünde İl Müdür Yardımcılığından sonra, SGK’da İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı, Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü ile Sigorta Primleri Genel Müdürlüğünde Daire Başkanlıkları görevleri olmak üzere birçok birimde idari görevlerde bulundu. 15/03/2016 tarihinde Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığı görevine atandı. Bu görevi yürütürken 07/07/2017 tarihinde Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü görevine getirildi.

Esnaf bir baba ile ev hanımı annenin iki erkek çocuğundan büyüğü olan Savaş ALIÇ evli, iki kız bir erkek olmak üzere üç çocuk sahibidir.