3. Turizm Şûrası
  • Neredeyim :

Nevzat SAYGILIOĞLU, Prof. Dr.

1974 Ankara İTİ Akademisi’nden mezun oldu. Aynı yıl Maliye Bakanlığı Hesap Uzman Yardımcılığını, 1977 yılında Hesap Uzmanlığını kazandı ve 1981 yılında Baş Hesap Uzmanı unvanını aldı.

Brüksel,  Washington( IMF’nin “Public Finance” programı) ve Paris’te ( KDV) uzun dönemli araştırma ve programlara katıldı.

1986 yılında Gelirler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı, 1990 yılında Genel Müdür Yardımcısı oldu. 5 Nisan 1994 kararlarıyla Hazine ve Dış Ticaret Müsteşar Yardımcılığına atandı. Her iki Müsteşarlığın müsteşar yardımcılıklarını yaptı, ayrıca Hazine Müsteşarlığını 6 ay vekaleten yürüttü.

1997 yılında Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürü oldu. 1999 yılında Turizm Bakanlığı Müsteşarlığına ve 2000 yılında da Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığına getirildi. 2004 ikinci yarısında kendi isteğiyle emekliye ayrılarak Gazi Üniversitesine profesör olarak geçti.

5 kez “yılın bürokratı” seçildi.

Ayrıca 1986 yılında Gazi Üniversitesi’nden “doktora”, 1989 yılında Ankara Üniversitesi’nden “doçent” unvanlarını aldı ve 2015 yılında da Atılım Üniversitesine geçti.

35 yılı aşkın süredir çeşitli üniversitelerde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora dersleri verdi.

Part time zamanlı olarak özel sektörde üst düzey görevler de üstlendi.

Bireysel ve ortak 10 kitabı vardır. 20 yıla yakın zamandan beri de çeşitli gazete ve gazetelerde yazı yamaktadır. Halen “Dünya” gazetesinde haftalık yazılarını sürdürüyor.

 Fransızca ve orta derecede İngilizce bilmekte olup evli 1 çocukludur.