3. Turizm Şûrası
  • Neredeyim :

Bengi ERTUNA, Prof. Dr.

Bengi Ertuna Boğaziçi Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölümü’nde profesör olarak görev yapmaktadır. Lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini Boğaziçi Üniversitesi’nde İşletme Bölümü’nde finans alanında tamamlamasının ardından yine aynı üniversitenin Turizm İşletmecili Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaya başlayan Bengi Ertuna, finansal muhasebe, yönetim muhasebesi, finansal yönetim, yatırım analizi gibi konularda lisans ve yüksek lisans seviyesinde çeşitli dersler geliştirmiş ve vermiştir.  Araştırma ilgi alanı Türkiye’de halka arzlar, küçük işletmelerin finansmanı, turizm yatırım analizi modelleri, kurumsal yönetim ve kurumsal sosyal sorumluluk gibi konulara odaklanmakta ve bu konularda uluslarası dergilerde yayınlanmış makaleleri ve kitapları bulunmaktadır.  Halen Boğaziçi Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (TUYGAR) müdürü olan Bengi Ertuna, sürdürülebilir turizm geliştirilmesi konusunda yapılan birçok uluslararası ve yerel projede proje üyesi veya danışman olarak yer almıştır.