3. Turizm Şûrası
  • Neredeyim :

Mehmet SEVEROĞLU

2002 yılında Turizm Bakanlığı’nın Gaziantep’te açmış olduğu rehberlik kursunu tamamlamıştır. Gaziantep Rehberler Derneği “GARED” in kurucu üyeleri arasında yer almıştır. 22.06.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu'nun ardından, Gaziantep’te bölgesel oda kurulması için görevlendirilen geçici yönetimde görev almıştır. 8 Mayıs 2013 tarihinde yapılan 1. Olağan Genel Kurulu’nda Oda Başkanlığına seçilmiştir.

6 Aralık 2015 tarihinde yapılan 2. Olağan genel kurulda ikinci kez Oda Başkanlığına; ayrıca, 27 Şubat 2016 tarihinde yapılan TUREB 2. Olağan Genel Kurulu’nda TUREB denetim kuruluna, 5 Nisan 2016 tarihinde ise denetim kurulunun ilk toplantısında denetim kurulu başkanlığına seçilmiştir.