3. Turizm Şûrası
  • Neredeyim :

Aybala Yeşim DALKILIÇ

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldu. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Uluslararası İlişkiler, Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü’nde Kamu Yönetimi alanında yüksek lisans programlarını tamamladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü bünyesinde Kültür ve Turizm Uzmanı olarak, gerekli potansiyeli taşımakla birlikte turizmden yeterli pay alamayan bölgelerin destinasyon olarak geliştirilmelerini amaçlayan Destinasyon Yönetimi alan çalışmaları ve çalıştaylarında görev aldı. 2005-2006 yılları arasında Bakanlık bünyesinde Avrupa Birliği Kültürel İrtibat Noktası olarak görev yaptı. 2006-2009 yılları arasında Stockholm Kültür ve Tanıtma Müşavirliği’nde İsveç ve Norveç pazarlarından sorumlu olarak çalıştı. 2013-2017 yılları arasında Madrid Kültür ve Tanıtma Müşaviri olarak İspanya, Portekiz ve Güney Amerika sorumluluk sahasında çalıştığı süre boyunca, 2016 yılında San Sebastian Gastronomika Uluslararası Gastronomi Kongresi’ne Türkiye’nin katılımı başta olmak üzere çok sayıda gastronomi etkinliğini organize ve koordine etti.

İKÖ Teknik İşbirliği Programı çerçevesinde Malezya Dışişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen Uluslararası Strateji Analizi Eğitim Programı, Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi bünyesinde Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler uzmanlık programları, Avrupa Birliği Proje Yönetimi ve Kamu Diplomasisi alanlarında çeşitli eğitim ve sertifikaları bulunmaktadır.

Halen Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü bünyesinde Kültür ve Turizm Uzmanı olarak görev yapmakta olup İngilizce ve İspanyolca bilmektedir.