3. Turizm Şûrası
  • Neredeyim :

Yalçın ARSLANTÜRK, Dr.

yalcin_arslanturk.jpg

ODTÜ Yabancı Diller Eğitimi İngilizce Öğretmenliği programından 1999 yılında mezun oldu. Yüksek Lisans ve Doktora çalışmalarını Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Eğitimi programında tamamladı. Gazi Üniversitesinde bir süre İngilizce okutmanı olarak görev yaptıktan sonra 2011 yılından itibaren Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği bölümünde öğretim üyesi olarak atandı. Lisansüstü programı başlangıcından itibaren özellikle turist rehberliği, turist rehberliği eğitimi üzerine çalışmalarda bulundu. 4. ve 5. IRFGT  (International Research Forum on Guided Tours ) kongrelerine katıldı.  Lisans ve Lisansüstü programlarda turist rehberliği, turizm tarihi, sürdürülebilirlik ve yabancı dil ile ilgili dersleri vermektedir. Ulusal ve uluslararası platformlarda birçok bildiri ve makale yayınlamış olup, ulusal yayınevleri tarafından basılan kitaplarda çeşitli bölümler yazmıştır.