3. Turizm Şûrası
  • Neredeyim :

Filiz KÖSE, Dr.

filiz_kose.jpg

Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık Bölümünde tamamladı (1989-2001). Yüksek Lisans Tezi ; Dünyada ve Türkiyede  İlkokul Binalarının Gelişimi, doktora tezi ise Turistik Mekanın Dönüşümü: Yaratıcı Turistik Mekanın Turizmin Değişen Anlamlarının Paralel Gelişimidir.  2003-2006 yılları arasında  Moskova, 2009-2013 yılları arasında Stockholm (2009-2013) , Türkiye Büyükelçiliği, Kültür ve Tanıtma Müşavirliğinde Müşavir  olarak görev yaptı.  Halen Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yatırımlar Genel Müdürlüğünde başkontrolör olarak görev yapmaktadır. Ayrıca 2008 yılında Çankaya Üniversitesi İç Mimarlık Bölümünde ve 2014 yılından  itibaren ise TOBB Üniversitesi İç Mimarlık Bölümünde  Kurumsal Mimlik, Kültür ve Mimarlık, Mekan Analizi dersleri vermektedir.