3. Turizm Şûrası
  • Neredeyim :

Canay ATALAY

canay_atalay.jpg

Canay Atalay, tasarım odaklı düşünce, felsefe, iş modeli tasarımı ve kültürel dönüşüm metodlarını benzersiz bir şekilde entegre ederek, geleceğe hazırlanmak isteyen liderler ile yeni gelecek tasarımları, bilinçli iş liderliği gelişimi, üstsel iş modelleri ve deneyim yolculukları için çalışan bir inovasyon stratejistidir.

‘Anlam odaklı inovasyon', 'öğrenmenin geleceği' ve 'bilinçli liderlik' konularında uluslararası bir  konuşmacıdır.  Human Works Design'ın kurucu ortağı, Sokratik Tasarım’ın uluslararası elçisidir.

8 ülkede 18 farklı endüstride 60'ın üzerinde markayla çalışan Canay Atalay, 2017 yılında Türkiye'de “Öğrenim alanında değişim yaratan dokuz ilham veren kadın" ve “Dijitale ilham veren otuz kadın" listelerinde anılmıştır. Her ay Digital Age dergisinde ‘Hümanizmin Geleceği’ konusunda sektörlerin nabzını tutmakta, Human Works Design  newsletter’larıyla ve ‘En İyi Versiyonum’ canlı online programıyla düzenli olarak geleceğin oyun değiştiricilerine yönelik farkındalık yaratma ve bilgilendirme amaçlı yayınlar yapmaktadır.

Tutkusu; ‘İnsanlığın sürdürülebilir refahı için, şirketler, şehirler ve sistemler yeniden nasıl tasarlanmalıdır?' konusunda vizyoner ve pratik bir kılavuz niteliğindeki ‘Çocukların Öncelikli Olduğu Dünya Tasarımı’ (#childrenfirst world design) projesidir.