3. Turizm Şûrası
  • Neredeyim :

Ali BEKLEN

ali_beklen.jpg

Ali Beklen, HotelRunner’a teknolojik vizyon konusunda katkı sağladığı gibi, ürünlerin pazar stratejilerinin belirlenmesinde de önemli rol oynamaktadır. HotelRunner’ı kurmadan önce eğitim, konaklama, bankacılık, havacılık ve telekomünikasyon endüstrilerinde, yerel ve uluslararası projelerin geliştirme, tasarım, yönetim ve iş modellerinin belirlenmesinde, IBM’in de içinde bulunduğu çeşitli firmalarda 17 yıldan fazla tecrübeye sahiptir. 

Akademik dünyada öğretim üyesi olarak yer almakta olan Ali Beklen’in, uluslararası hakemli dergilerde ve konferanslarda servis ve bulut bilişim üzerine yayınları bulunmaktadır. Beklen ayrıca, International Academy, Research and Industry Association’da Danışma Kurulu Üyesi’dir. Beklen, ekonomi alanında lisans, bilgisayar mühendisliği alanında yüksek lisans derecesine sahiptir ve şu an aynı alanda doktorasına devam etmektedir.