3. Turizm Şûrası
  • Neredeyim :

Yavuz Erdal KAYAPINAR

yavuz_erdal_kayapinar.jpg

1964 yılında Sivas/Gürün de doğdu. İlk öğrenimini Gürün’de, orta öğrenimini Sivas/Yıldızeli Pamukpınar Öğretmen Lisesinde tamamladı. 1983 yılında İTÜ Mimarlık Fakultesi Şehir Ve Bölge Planlama Bölümünü kazandı ve 1987 yılında Şehir ve Bölge Plancısı olarak mezun oldu. İTÜ Mimarlık Fakultesi Fen Bilimleri Enstitüsü Şehircilik Ana Bilim Dalında Yüksek Lisansını 1992 yılında tamamladı

1988-1990 yılları arasında özel sektörde şehir plancısı olarak çalıştı. 1990 yılında Çevre Müsteşarlığında Şehir plancısı olarak memuriyet görevine başladı. 1992-1993yılları arasında yedek subay olarak askerlik görevini tamamladı..

Çalıştığı kurumların kurumsal yapılarının değişmesi nedeniyle sırasıyla Çevre Müsteşarlığı (1990-1991) , Çevre Bakanlığı (1991-2003), Çevre ve Orman Bakanlığı(2003-2011) ve Çevre ve Şehircilik Bakanlıklarında  çalıştı.  Çevre  ve Orman Bakanlığında 2003 -2011 yılları arasında Planlama Daire Başkanı olarak idari görevde bulundu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığında 2011 yılından itibaren Bakanlık Müşavirliği ve Genel Müdür yrd. V. olarak görev yaptı. Ocak 2014 tarihinden Çevre ve Şehircilik  Bakanlığında  Mekansal Planlama Genel Müdürü olarak göreve başladı ve halen aynı görevde devam etmektedir.

Memuriyet hayatı boyunca koruma alanları, imar planları, çevre düzeni planları, stratejik çevresel değerlendirme, AB Mevzuatı uyumlaştırma çalışmaları konularında çalıştı. Çevre Şurası, Kentleşme Şurası, Kalkınma Planları Özel İhtisas komisyonlarında üye ve raporter olarak görev yaptı. Uluslaraarası toplantılara katılım sağladı.

Kültür Varlıkları Koruma Kurulu üyeliği (Ankara-Muğla), Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyon üyeliklerinde (kayseri) bulundu. Kültür Varlıkları Yüksek Kurulu ve Tabiat Varlıkları Merkez Komisyonunda üyeliği devam etmektedir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürü olarak halen görev yapan Yavuz Erdal KAYAPINAR, evli ve 2 çocuk babası olup, İngilizce bilmektedir.