3. Turizm Şûrası
  • Neredeyim :

Nazmiye ERDOĞAN, Prof. Dr.

Prof. Dr. Nazmiye Erdoğan Kayseri Hacılar’ da 1967 yılında doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara’da tamamladı. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümünden 1988 yılında mezun oldu. 1988–1991 yılları arasında aynı bölümde Yüksek Lisans öğrenimini gerçekleştirdi. 1992 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümünde araştırma görevlisi olarak göreve başladı. Aynı bölümde 1998 yılında Olimpos Beydağları Milli Parkı’ nda yürüttüğü “Çevre Koruma ve Sürdürülebilir Kırsal Rekreasyonel Kullanım Bağlamında Atıklardan Kaynaklanan Çevresel Bozulmalar ve Çözüm Önerileri Üzerine Bir Araştırma” adlı Doktora çalışmasını tamamladı. 1998 yılında Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu’ nda öğretim görevlisi olarak göreve başladı. Çevre sorunları, doğa koruma, koruma alanları, sürdürülebilir turizm, ekoturizm, turizm işletmelerinde özellikle otel ve seyahat acentalarında çevre yönetim sistemleri konularında ulusal ve uluslararası boyutta çok sayıda makalesi ve bildirileri bulunmakla beraber  “Çevre Sorunları Çözümler ve Öneriler” ve “Çevre ve Ekoturizm” adlı kitap çalışmaları da bulunmaktadır. Ayrıca ulusal ve uluslararası indeksli dergilerde hakemlik ve co-editor olarak görev yapmaktadır. Halen Başkent Üniversitesi’nde Sosyal Bilimler MYO Müdürü olarak görevine devam etmektedir. Aynı zamanda 2016 yılında kurmuş olduğu Başkent Üniversitesi Sürdürülebilir Çevre Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü olarak da görev yapmaktadır.