3. Turizm Şûrası
  • Neredeyim :

Murat Sungur BURSA

murat_sungur_bursa.jpg

2013 tarihini itibariyle Sürdürülebilirlik Akademisi Yönetim Kurulu Başkanıdır.

ODTÜ Makina Mühendisliği mezunu olan Bursa, çalışma hayatına başladığı  Sanayi Bakanlığında şimdiki adıyla  KOSGEB-Küçük ve Orta Ölçekli Sanayii Geliştirme ve Destekleme İdaresi’nin kurucu yöneticiliğini, Çevre Bakanlığının kuruluşunda ÇED ve Planlama Genel Müdürlüğü ve daha sonra Müsteşarlık görevlerini yürüttü.

Sanayi  ve Teknoloji Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı ve Çevre Bakanlığı’nda, üst düzey görevlerde bulunan Bursa, kamu görevlerinden emekli olduktan sonra Başbakanlık’ta  yurtdışı fon kaynaklı afet rehabilitasyon projeleri uygulama direktörlüğü yaptı.

Daha sonra özel sektörde çalışmaya başlamış ve 2006-2012 yılları arasında Zorlu Enerji Grubu Başkanlığını yaparken  aynı dönemde Dünya Bankası Afet Riski Azaltma konseyinde üyelik  görevini yürütmüştür..

İşletme yönetimi yüksek lisansı yapan Bursa ,doktora programı öğrencisidir.

Halen Akademi Başkanlığı yanısıra  sürdürülebilirlik ,çevre , enerji  ve  ulusal afet hazırlığı /stratejileri  konularında  yurtiçinde ve dışında danışmanlık yapmaktadır.

Mimar Nihal Bursa ile evli ve iki oğlu vardır.