3. Turizm Şûrası
  • Neredeyim :

Mehmet TUNCER, Prof. Dr.

mehmet_tuncer_prof_dr.jpg

Prof. Dr. Mehmet Tunçer: 1980’de Yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümünden mezun olmuş, ODTÜ Restorasyon ABD’nda Yüksek Lisans programını tamamlamıştır. Ankara Üniversitesi, Kamu Yönetimi ve Siyaset ABD (Kent ve Çevre Bilimleri) da, Doktora Tezi’ni tamamlamıştır. 1999’da “Kentsel Koruma” doçent ünvanını almış, 2009 ‘da Restorasyon ABD’nda Profesör olmuştur.

30 yıllık meslek yaşamında kentlerde, tarihsel, arkeolojik ve doğal koruma alanlarında restorasyon, koruma, ıslah ve yenileme plan ve projelerinde, proje yöneticiliği ve danışmanlık yapmıştır.

Tarihsel çevre koruma politikaları üzerine ikisi Kültür Bakanlığı tarafından yayınlanmış 7 kitabı, 12 ortak kitap çalışması, bölge planlaması, kentleşme politikaları, tarihsel ve doğal çevre koruması, şehir planlaması, kentsel tasarım, ekolojik çevre vb. konularda uluslararası ve ulusal bilimsel toplantılarda sunulmuş ve yayınlanmış 65 civarında bildirisi, akademik çok sayıda yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Halen Çankaya Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde tam zamanlı öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.