3. Turizm Şûrası
  • Neredeyim :

Hasan ÖZGEN

hasan_ozgen.jpg

Milas’ta doğdu. 1968 yılında Hava Harb Okulu’ndan mezun oldu ve bir süre “uçuş eğitimi” gördü. 1972’de ‘siyasal nedenlerle’ Hava Kuvvetleri’nden  ilişiği kesildi.

l974-1982 yıllları arasında TRT Haber Merkezi'nde çalıştı. l983 yılında Suha Arın’la birlikte MTV A.Ş’nin kuruluşuna katıldı.1987'de kendi ajansını  kurdu. 

TRT  ile başlayan sinema-tv deneyi, ağırlıklı olarak belgesel filmlerin üretimine katılarak gelişti. Kameraman, görüntü yönetmeni, senarist ve yönetmen olarak çalıştı.

‘Yazın’ ve ‘yazı sanatı’ ile ilgilenmeye lise yıllarında başladı. Şiir ve düz yazı çalışmaları çeşitli dergilerde yayımlandı. Son yıllarda kentler üzerine yazmayı, kentlerimizi anlatmayı deniyor.

Çeşitli belgesel çalışmaları ulusal ve uluslararası ödüller aldı.

2013 yılında ”TRT Onur Ödülü” verildi.

2017 yılında Milas Belediyesi’nin ”Şehrin Belleği” etkinlikeri kapsamaında hakkında bir sempozyum düzenlenerek kitaplaştırdı.

ÇEKÜL-Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı kurucu ve yönetim kurulu üyesi, TKB-Tarihi Kentler Birliği Danışma Kurulu Üyesi, BSB -Belgesel Sinemacılar Birliği kurucu üyesi ve TGC-Türkiye Gazeteciler Cemiyeti üyesidir.