3. Turizm Şûrası
  • Neredeyim :

Gül GÜNEŞ, Doç. Dr.

gul_gunes_doc_dr.jpgAnkara Üniversitesi (A.Ü) Peyzaj Mimarlığı Bölümü’nden 1992 yılında mezun olmuştur.  “European Master Degree in Environmental Management” adlı programda (1995) ve A.Ü. Peyzaj Mimarlığı ABD’nda (1996) yüksek lisans derelerini, Peyzaj Mimarlığı ABD’nda doktorasını tamamlamıştır (2002). A.Ü. Peyzaj Mimarlığı Bölümü’nde Araştırma Görevlisi (1993-2002); Çevre ve Orman Bakanlığı’nda mühendis, “GEF-II, Biyolojik Çeşitlilik ve Doğal Kaynak Yönetimi” projesinde “Biyolojik Çeşitlilik Öğrenme Ağı Sorumlusu”, Küre Dağı Milli Parkı için PAN (Protected Area Network) Park sertifikası çalışmalarında Ulusal Temas Noktası (2002-2007); Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü (2002-2003) ile A.Ü.  Turizm Rehberliği Bölümü’nde (2003-2007) yarı zamanlı öğretim görevlisi ve Atılım Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü’nde (2007- Mart 2017) tam zamanlı öğretim üyesi olarak görev almıştır. Halen Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesi’nde öğretim üyesi ve bölüm başkanı olan Güneş, aynı zamanda UNESCO Türkiye Milli Komisyonu-Doğa Bilimleri İhtisas Komitesi (2014-halen) üyesidir. Evli ve iki çocuk annesi olup; yayınları turizm-çevre ilişkisi, doğal ve kültürel miras koruma, sürdürülebilir turizm, toplum temelli turizm, korunan alanlarda turizm ve yerel kalkınma açısından turizm konularındadır.