3. Turizm Şûrası
  • Neredeyim :

Necip Fazıl KİSHALI, Doç. Dr.

1969 Yılında Erzurumda doğdu ilkokul, Ortaokul ve Lise eğitimi Erzurumda tamamladı. Lisans eğitimi Ondokuz Mayıs üniversitesi Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi Bölümünde 1994 yılında bitirdi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde ; Samsun İli Örneğinde, İlköğretimde Beden Eğitimi Derslerinin Uygulanabilirliği çalışması ile yüksek lisans eğitimini, Futbolcularda Kreatinin Kullanımının Sürat ve Sürate Devamlılığa Etkisi adlı çalışması ile Doktora eğitimi tamamladı. 2013 yılında beden eğitimi ve spor alannında Doçent unvanını aldı.

Beden Eğitimi ve Spor Alanında Yayınlanmış 15 adet Uluslararası, 37 tane ulusal olmak üzere toplam 52 adet makalesi bulunmaktadır. Aktif olarak Güreş, Badminton, Futbol ve kayak sporu yapmakta olup Güreş ve Badminton dalında Milli sporcudur.

1994 yılında  Araştırma Görevlisi olarak başladığı iş hayatına Atatürk Üniversitesi spor Bilimleri Fakültesinde Doçent olarak devam etmektedir.

2012-2014 tarihleri arasında Gençlik ve Spor Bakanığı Spor Genel Müdürlüğü Spor Eğitim Daire Başkanı olarak görev yaptı.

Halen Kayak federasyonu Genel Sekreteri olarak görev yapmaktadır.

Evli olup iki kız babasıdır.