3. Turizm Şûrası
  • Neredeyim :

Akın AKSU, Prof. Dr.

akin_aksu_prof_dr.jpg1971 yılında Ankara’da doğdu. Lisans öğrenimini 1993 yılında Akdeniz Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulunda, Yüksek Lisans öğrenimini 1995 yılında Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Anabilim Dalında ve Doktora öğrenimini 1999 yılında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Eğitimi Anabilim Dalında tamamladı. 2003 yılında Yönetim ve Organizasyon alanında doçent ünvanını ve 2009 yılında profesör ünvanını alan Sayın Dr.AKSU’nun 34 uluslararası makalesi (5’i Citation’lı), 9 ulusal makalesi, toplam 16 uluslararası ve ulusal bildirisi, 2 kitabı (ortak yazarlı) ve uluslararası yayınevlerince basılan 2 kitapta chapter’ı bunmaktadır. Toplam Kalite Yönetimi, Çağdaş Yönetim Teknikleri, İnsan Kaynakları Yönetimi, Uluslararası Turizmde İnsan Kaynakları Yönetimi, Kongre Organizasyonu derslerini lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde Türkçe ve İngilizce olarak veren Sayın AKSU bugüne kadar 6 uluslararası toplantı ve 5 ulusal toplantının organize edilmesinde aktif görev almış, Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesinin Türk Standartları Enstitüsünce ISO 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemince Belgelendirilmesinde, Dünya Turizm Örgütü Resmi Yayınlar Kütüphanesinin şubesinin Antalya’ya açılmasında ve Dünya Turizm Örgütü tarafından Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesinin Tedqual (Turizm Eğitiminde Kalite) belgelendirmesinde aktif rol almış, sonu olmayan kalite yolculuğunda lisans ve lisansüstü çalışmalar yapan öğrenci ve akademisyenlere yol gösterici olmaya çaba göstermiş, araştırma ve yayınlarında “Kalite” konusuna dikkatleri yöneltmeye çalışmıştır. Sayın AKSU 2005 ve 2007 Barlas Küntay Turizm Araştırma Ödülü (Ekip Çalışması), 2010-2011 Barlas Küntay Turizm Araştırma Mansiyon Ödülü, Barlas Küntay 2012-2013 Turizm Araştırma Ödülü (Ekip Çalışması), Barlas Küntay 2015 Turizm Araştırma 1.’lik Ödülü (Ekip Çalışması), Barlas Küntay 2016 Turizm Araştırma 1.’lik Ödülü (Ekip Çalışması), 2010 Yılı Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Alanında Teşvik Ödülü, Skalite 2013 Antalya Bölge Ödülü sahibidir. Halen Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesinde öğretim üyesi olarak görev yapan Akın AKSU İngilizce ve Almanca bilmektedir.