3. Turizm Şûrası
  • Neredeyim :

Zehra GAMGAM, Dr.

zehra_gamgam_dr.jpg

İş: Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, Genel Müdür Yardımcısı

e-mail:
zehra.gamgam@kulturturizm.gov.tr
zehragamgam@gmail.com

1965 yılında Afyon’da doğdu. Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü’nden 1987 yılında mezun olduktan sonra, 2000 yılında Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü’nden Doktora unvanını aldı.

Memuriyet hayatına 1988 yılında Gazi Üniversitesi’nde Araştırma Görevlisi olarak başladı. 1993-2005 yılları arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde Fen İşleri Daire Başkanlığı ile Eğitim ve Kültür Daire Başkanlığında Teknik Eleman (1 yıl), Şef (1 yıl), Şube Müdürü (10 yıl) ve Daire Başkan Yardımcısı (6 ay) kadrolarında görev yaptı.

2005 yılında Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü’ne asaleten Daire Başkanı olarak atandı. Kırsal Kalkınmada Kadın Dairesi, Üretim ve Pazarlama Dairesi ile Uygulama ve Teknik Kontrol Dairelerinde Daire Başkanlığı görevini (6 yıl) yürüttü. 2011 yılında Bakanlığın yeniden yapılandırılması nedeniyle Kanun Hükmünde Kararname ile Bakanlık Müşaviri oldu. Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında oluşturulan Rehberlik Çalışma Gruplarından birisinde Grup Koordinatörü (1 yıl) olarak görev yaptı.

2013 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü’nde Genel Müdür Yardımcısı olarak görevlendirildi. Halen asaleten bu görevde devam etmektedir.

Birçok makale, bildiri ve kitap olarak bilimsel çalışması bulunan Dr. Zehra GAMGAM evli, 1990 ve 1992 doğumlu iki çocuk annesidir.