3. Turizm Şûrası
  • Neredeyim :

Vedad GÜRGEN

vedad_gurgen.jpg

Vedad Gürgen 1973 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Ankara Atatürk Anadolu Lise'sinden mezun olduktan sonra 1995 yılında İTÜ İnşaat Fakültesinden mezun oldu. Aynı Üniversitede Fen Bilimleri Enstitüsü Yapı Analizi ve Boyutlandırma Bölümünde yüksek lisansını tamamladı. 1998 yılında Bayındırlık ve İskân Bakanlığında mühendis olarak göreve başladı. 2000 - 2007 yılları arasında aynı bakanlıkta müfettiş olarak görev yaptıktan sonra 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun yürürlüğe girmesinden sonra iç denetçi olarak görevine devam etti. İç Denetim Birimi Başkanlığında Başkan Yardımcısı ve Başkanlık görevlerini yürüttü.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının kurulması sonrasında Strateji Geliştirme Başkanlığı görevini vekâleten yürüttükten sora 2012 yılından bu yana Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğünde Genel Müdürü olarak çalışmaktadır. Evli ve 2 çocuk babası olan Gürgen iyi derecede İngilizce bilmektedir.