3. Turizm Şûrası
  • Neredeyim :

Uğur ÖMÜRGÖNÜLŞEN, Prof. Dr.

umut_omurgonulsen_prof_dr.jpg

1963 yılında Karşıyaka-İzmir’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini aynı yerde tamamladı. 1985 yılında Ankara Üniversitesi SBF Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu. Kamu yönetimi alanındaki yüksek lisans derecesini ODTÜ’den (1989), kamu sektörü ekonomisi ve yönetimi alanındaki doktora derecesini İngiltere’nin Leicester Üniversitesi’nden (2004) aldı. 2005 yılında Erasmus&Socrates Öğretim Üyesi Değişim Programı ile Almanya’nın Bremen Üniversitesi’nde ve 2006 yılında Tayvan Milli Eğitim Bakanlığı Araştırma Ziyareti Programı ile Tayvan’ın Ulusal Tayvan ve Ulusal Chengchi Üniversitelerinde kısa dönemli misafir öğretim üyesi olarak bulundu. 2012-2014 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Yaşam Boyu Öğrenme Merkezi Müdürlüğünü, 2014-2016 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi İİBF Dekanlığını yürüttü. Halen Hacettepe Üniversitesi İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde öğretim üyesi, Yerel Yönetimler ve Siyaset Anabilim Dalı Başkanı ve Yerel Yönetimler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü olarak görev yapmaktadır. Türk kamu sektöründe yürütülen çeşitli ulusal ve uluslararası reorganizasyon ve norm kadro, etik ve yolsuzlukla mücadele projelerinde yönetici, uzman ve eğitici olarak rol almış ve çeşitli hizmet-içi eğitim programlarında eğitici olarak görev yapmıştır. Yeni kamu işletmeciliği, yerel yönetimler ve kamu hizmeti etiği üzerine çeşitli ulusal ve uluslararası yayınları, alanıyla ilgili dernek ve platformlarda üyelikleri bulunmaktadır. omur@hacettepe.edu.tr