3. Turizm Şûrası
  • Neredeyim :

Aslı AKAY, Prof. Dr.

asli_akay_prof_dr.jpg1970 yılında Ankara’da doğmuştur. İlk, orta ve lise eğitimini Ankara’da tamamlamıştır. Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümünde 1992 yılında, Yüksek Lisans Eğitimini, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalında 1995 yılında, Doktora eğitimini aynı Enstitüde 2002 yılında tamamlamıştır. İkinci yüksek lisans eğitimini Uluslararası Teknoloji Üniversitesi-Paris ve Ankara Üniversitesi işbirliğinde yönetilen “Çevre Yönetimi YL. Programı”nda 1995 yılında tamamlamıştır. Erasmus Üniversitesi, Konut ve Kentsel Kalkınma Enstitüsü’nden 2001 yılında “Kamu Yönetimi ve Kentsel Yönetişim” alanında Diploma almıştır. 1993-2002 yılları arasında Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalında “Araştırma Görevlisi” olarak; 2003 yılından itibaren TODAİE’de sırasıyla Dr. Asistan, “Kent, Çevre ve Yerel Yönetimler” alanında Doçent ve “Kentsel Politikalar” alanında Profesör olarak görevine devam etmektedir. 2009 yılından itibaren TODAİE Yerel Yönetimler Merkez Müdürlüğü, 2014 yılından itibaren TODAİE Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini yürütmektedir. Uzmanlık alanları başta afet yönetimi olmak üzere, yerel yönetimler, kent ve çevre sorunlarıdır. Bu alanlara ait yayınları ve birçok projede proje yöneticiliği ve araştırmacı olarak görevleri bulunmaktadır. TODAİE dergileri olmak üzere, çeşitli dergilerde yazarlık, yayın kurulu üyeliği ve hakemlik yapmıştır. Kentleşme, kentsel politikalar, afet yönetimi, çevre politikaları, çevre yönetimi ve çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) konularında lisans, yüksek lisans ve doktora dersleri vermektedir. İyi derecede İngilizce bilmektedir. Evli ve iki çocuk annesidir.