3. Turizm Şûrası
  • Neredeyim :

Serdal AKYURT

serdal_akyurt.jpg

Eğitiminin ilk yarısını doğduğu şehirde tamamlayan Serdal AKYURT 03.09.1978 Adıyaman doğumludur. Bilkent Üniversitesi İnsani ve İdari Bilimler Fakültesi ‘Arkeoloji ve Sanat Tarihi’ bölümü ile Kadir Has Üniversitesi Radyoloji bölümlerinden başarı ile mezun olduktan sonra Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Adli Paleoantropoloji Bölümünde Yüksek Şeref Öğrencisi olarak ‘Frontal Sinüslerden Yaş ve Cinsiyet Tayini’ üzerine Master yaparak uzmanlaşmakta ve Doktorasını bu yönde ilerletmeyi hedeflemektedir. Aynı zamanda Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Klasik Arkeoloji Ana Bilim Dalında da, yine Yüksek Şeref Öğrencisi olarak ‘Roma Mimarisi’ ve ‘Kültür Varlıklarının Gelecek Nesillere Taşınmasında Turizmin Önemi ve Şehirlerdeki Antik Sunumu’ üzerine Yüksek Lisans yaparak uzmanlaşmaktadır. İstanbul 2. Bölge Milletvekili Aday Adayı olarak bir dönem Aktif Siyasette yer aldı. ‘Arkeologlar Kanun Taslağı’ hazırlamakta ve Büyükşehirlerde Gecekonduların bile Turizm için önemli gelir kaynakları olabileceği üzerinde çalışmalar yürütmektedir. 20 Eylül 2016 tarihi itibariyle İstanbul Büyükşehir Belediyesinde Turizm Müdürü olarak göreve başlayan Serdal AKYURT, Piyano dersleri almakta, Def çalabilmekte, İngilizce ve Arapça’nın dışında ölü dillerden de Latince ve Akkadca bilmektedir.