3. Turizm Şûrası
  • Neredeyim :

Öcal USTA, Prof. Dr.

ocal_usta_prof_dr.jpg

1950 yılında İzmir’de doğdu. Yüksek öğrenimini Ege Üniversitesi İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi Turizm Bölümü’nde Turizm ve Tanıtma Bakanlığı’ndan burs alarak, 1971 yılında tamamladı. Aynı Bakanlığın Plan-Proje Uygulama Dairesinde göreve başladı. Bakanlığın İzmir Bölge Müdürlüğünde görev yaptı.

1975 yılında, İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümüne asistan olarak atandı 1978 yılında Doktor unvanını aldı. 1980-1981 öğretim yılında İspanyol Hükümetinin araştırma bursunu kazanarak turizm üzerine araştırma ve çalışmalarını İspanyol Turizm Enstitüsünde ve Madrid Üniversitelerinde gerçekleştirdi. 1982 yılında Turizm İşletmeciliği dalında Üniversite Doçenti oldu.

1988 yılında profesör unvanını aldı ve 1997 yılına kadar İzmir Meslek Yüksek Okulunda müdür olarak görev yaptı.

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı ve İşletme Bölüm Başkanı olarak da görev yapan Öcal USTA, çalışmalarını ağırlıklı olarak Genel Turizm, Turizm Politikası ve Planlaması, Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi, İşletme Finansı ve Finansal Yönetim konularında sürdürmektedir.

Yayınlanmış kitapları şunlardır: Sosyal Turizm, Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi, Turizm-Turizm Olayına ve Türk Turizm Politikalarına Yapısal Yaklaşım, İşletme Finansı ve Finansal Yönetim, Sosyal Turizm Araştırması, Turizm-Genel ve Yapısal Yaklaşım.