3. Turizm Şûrası
  • Neredeyim :

Orhan İÇÖZ, Prof. Dr.

orhan_icoz_prof_dr.jpg

1956 Yılında Yozgat/Sorgunda doğdu. 1977 yılında Ege Üniversitesi İ.T.B.F. Pazarlama Bölümünden mezun oldu. 1978 yılında Ege Üniversitesi, Aydın Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulunda asistan olarak akademik yaşamına başladı. 1981 yılında Ege Üniversitesi, Turizm İşletmeciliği Bölümünden lisansüstü, 1987 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Bölümünden Bilim Doktoru unvanlarını aldı. 1991 yılında Doçent, 1997 yılında Profesör oldu. 1988 – 1989 öğretim yılında ABD’nin Texas A&M Üniversitesinde 1 yıl süre ile misafir öğretim üyesi olarak görev yaptı.

1994-2006 Yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi, Turizm İşletmeciliği Bölümünde görev yapan Prof. İçöz, bu fakültede Bölüm Başkanlığı ve Dekanlık görevlerini de yürütmüştür. 2006 Yılından beri Yaşar Üniversitesinde görev yapmakta olan Prof. İçöz bu üniversitede de İ.İ.B.F. Dekanlığı (2006-2011) görevini yürütmüştür.

Turizm alanında altı adet yayınlamış kitap, çok sayıda yurt dışı/yurt içi makale çalışması ve yurt dışı/yurt içi bildirileri ve proje çalışmaları bulunmaktadır.

Evli ve bir çocuk babası olan Prof. Dr. Orhan İçöz, halen Yaşar Üniversitesi Turizm Rehberliği Bölüm Başkanı olarak görev yapmaktadır.