3. Turizm Şûrası
  • Neredeyim :

Bülent AÇIKGÖZ

bulent_acikgoz.jpg

Bülent Açıkgöz

Yerel Sosyo-Ekonomik Kalkınma Sektörü Yöneticisi

Birleşmiş Milletler Kalkınnma Programı

Bülent Açıkgöz Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nden lisans derecesi ile 2003 yılında mezun olmuştur. Aynı üniversitenin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde Ekonomi alanında ilk yüksek lisans derecesini 2005 yılında almıştır. Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Jean Monnet Programı bünyesinde 2005-2006 yılları arasında Avrupa Birliği Bölgesel Kalkınma Politikaları alanında ikinci yüksek lisans derecesini Almanya Bremen Üniversitesi’nden almış olup, halihazırda Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde doktora çalışmalarını yürütmektedir. 2006 yılından bu yana Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) bünyesinde kapsayıcı ve sürdürülebilir büyüme alanlarında çeşitli program ve projelerde yönetimsel ve teknik pozisyonlarda görev yapmış olan Bülent Açıkgöz, son dönemde UNDP’nin Yerel ve Bölgesel Kalkınma Sektörü’nün yönetiminden sorumlu Sektör Yöneticisi görevini yürütmektedir. Uzmanlık alanları arasında yerel sosyo-ekonomik kalkınma, rekabetçilik, kümelenme, bölgesel kalkınma, kentsel politika planlaması ve kapsayıcı ve sürdürülebilir büyüme konuları yer almaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.