3. Turizm Şûrası
  • Neredeyim :

ŞÛRA PROGRAMI

3. TURİZM ŞÛRASI PROGRAMI

 

Birinci Gün 01 Kasım, Çarşamba
Açılış (Cumhurbaşkanlığı Külliyesi)
» 09:00 Kayıt
» 10:30 Açılış ve Protokol Konuşmaları
» 13:00 Bakanlar Oturumu
» 17:00 Komisyon Oturumları I (Sheraton Oteli)

 

İkinci Gün 02 Kasım, Perşembe
Komisyon Çalışmaları (Sheraton Oteli)
» 09:00 Komisyon Oturumları II
» 14:00 Komisyon Oturumları III
» 20:30 Komisyon Başkanları ve Raportörler Tarafından Komisyon Sonuç Rapor Taslağının Hazırlanması

 

Üçüncü Gün 03 Kasım, Cuma
Komisyon Çalışmaları ve Kapanış (Sheraton Oteli)
» 09:00 Komisyon Oturumları IV
Komisyon Sonuç Raporlarının Müzakeresi
» 14:30 Genel Oturum
Komisyon Başkanlarınca Sonuç Raporlarının Sunumu
» 16:30 3. Turizm Şûrası Sonuç Raporunun Sayın Bakan Tarafından Okunması ve Kapanış