3. Turizm Şûrası
  • Neredeyim :

ŞÛRA TAKVİMİ

18 Ağustos  
Komisyon üye adaylarının değerlendirilmek üzere Komisyon Başkanlarına iletilmesi.
22 Ağustos  
Komisyon üye isimlerinin başkanlarca değerlendirilmesi ve görüşlerin Şûra Sekretaryasına yazılı olarak iletilmesi.
24 Ağustos  
Komisyon başkanları toplantısı.
11 - 20 Eylül 
Komisyon üye adaylarının Bakanlıkça aranarak katılım teyitlerinin alınması.
22 Eylül 
Kesinleşen komisyon üye isimlerinin başkanlara iletilmesi.
27 Eylül - 14 Ekim 
Şûra komisyonlarının kendi aralarında toplanması;
• Komisyon çalışma yönteminin üyelere anlatılması,
• Komisyon alt konu başlıklarının kesinleştirilmesi,
• Komisyon üyeleri arasında konuların dağıtılması,
• Gerekli görülmesi halinde İkinci Hazırlık Komisyon toplantısının tarihinin belirlenmesi.
23 Ekim 
Komisyon üyelerinin üstlendikleri konu başlıkları ile ilgili Şûra’da yapacakları sunum özetinin (2 sayfayı aşmayacak şekilde) Şûra Sekretaryasına iletilmesi için son gün.
26 Ekim 
Komisyon üyelerinden gelen sunum özetlerinin Şûra Sekretaryası tarafından diğer komisyon üyeleri ile paylaşılması.
27 Ekim 
Bilim Kurulu tarafından uygun görülerek tasnif edilen tebliğlerin Şûra Sekretaryası tarafından konularına göre ilgili komisyon üyelerine iletilmesi.
01 - 03 Kasım 
3. Turizm Şûrası.